Chorzowski projekt wsparty finansowo przez UE

Chorzów jest bardzo dumny ze swojego najnowszego projektu wspartego finansowo przez Unię Europejską. Projekt jest przeznaczony do rozbudowy infrastruktury parku miejskiego. W tym celu przeznaczone zostaną środki na modernizację istniejącego już obiektu, oraz na budowę nowych atrakcji turystycznych, takich jak hala lodowa, basen, centrum konferencyjne czy też skatepark.

Inwestycja ma dość szeroki zakres i obejmuje min. rekultywację terenu, zwiększenie miejsc postojowych dla samochodów i rowerów oraz budowę dodatkowej ścieżki rowerowej. Chodź jej całkowity koszt to ponad 21 milionów euro, to niemała część ma pochodzić z funduszy Unii Europejskiej oraz Lokalnych Funduszy Inwestycyjnych.

Sam projekt wzbudza wielkie entuzjazm wśród mieszkańców Chorzowa. W końcu po długich latach oczekiwania doczekamy się prawdziwego parku miejski odpowiadającego standardom europejskiemu. Docelowo projekt ma stworzyć miejsce zarówno dla miłośników sportu, jak i osób starszych poszukujących spokojnego relaksu na łonie natury.

Ostateczny termin realizacji został wyznaczony na 2021 rok a same prace maja rozpoczeć się jeszcze w 2019 roku. Wszystko wskazuje na to, że Chorzowscy mieszkańcy będą mieli powody do radości już niedługo!

Chorzów ma powody do dumy, gdyż właśnie wzbogacił się o finansowanie projektu przyznane przez Unię Europejską. Cała suma poniesionych kosztów wynosi ponad 19 mln euro, środki te zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury miejskiej i poprawę warunków życia mieszkańców.

Projekt obejmuje budowę sieci tramwajowej, aby umożliwić mieszkańcom Chorzowa i okolic szybkie i komfortowe przemieszczanie się. Budowa autobusowego węzła przesiadkowego oraz inne ulepszenia w infrastrukturze transportowej pozwolą turystom i lokalnym mieszkańcom szybciej dotrzeć do celu.

Kolejną ważną częścią tego projektu jest szeroka poprawa energetyczna miasta, dzięki czemu zmniejszy się zużycie energii i emisja CO2. Efektem będzie bardziej skuteczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i rozbudowa systemu cyfrowego. Nowe technologie pozwolą również na lepsze zarządzanie tymi danymi, a także na ułatwienie korzystania ze świadczonych usług.

Chorzów, miasto będące jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w regionie, otrzymało finansowe wsparcie w ramach projektu grantowego Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten ma na celu umożliwienie różnorodnym grupom społecznym dostępu do podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

W ramach projektu zostaną zrealizowane liczne działania edukacyjno-doradcze, z których skorzystać mogą mieszkańcy Chorzowa i okolic. Do uczestników programu kierowany jest szeroki wachlarz ofert: od finansowania studiów podyplomowych, szkoleń oraz staży, po stworzenie nowych stanowisk dla osób poszukujących pracy.

Poprzez to finansowe wsparcie i możliwości kształcenia się, Chorzów staje się bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i inwestycji. Ponadto, miasto dzięki swojej lokalizacji oraz nowym postawionym budynkom uczelni i firm może stać się ważną regionalną platformą edukacyjno-gospodarcza.

Wspierany finansowo przez UE projekt jest ważną inicjatywą, lecz nie jedyną tego typu akcją w Chorzowie. Miasto od dawna dba o system rozbudowanych możliwości edukacyjnych i szerokich perspektyw zatrudnienia swoich mieszkańców. Kolejnym dowodem tego jest projekt, który ma na celu poprawienie postrzegania obszarów przemysłowych jako dogodnych miejsc do odbywania praktyk oraz tworzenia nowych stanowisk pracy.

Related Posts