Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno – przyrodniczych oraz informatycznych i społecznych 270 uczennic i 270 uczniów chorzowskich szkół SP 1, SP 10, SP 15 , SP 22 i SP 39 w terminie od 1 września 2017 r.
do 31 sierpnia 2019 r. poprzez realizację dodatkowych zajęć z uczniami, indywidualizację działań edukacyjnych , doradztwo zawodowe oraz przygotowanie 100 nauczycieli (90K i 10M) do wykorzystywania najnowszych narzędzi edukacyjnych.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie matematyczne, przyrodniczo – chemiczne i multimedialne.