UE doceniło projekt w Chorzowie i przekazała pieniądze

Polska pozyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację interesującego projektu w Chorzowie. Komisja Europejska inwestuje w modernizację infrastruktury miejskiej oraz w ochronę środowiska.

Projekt został nazwany Intensyfikacja zrównoważonego rozwoju miasta Chorzów i skupia się na osiągnięciu nieruchomości, niskich emisji spalin oraz zwiększonego udziału energii odnawialnej i opartych na niej usług. Przeznaczone na ten cel fundsusze mają pomóc podnieść standard of living mieszkańców Chorzowa umożliwiając im dostosowanie do współczesnych trendów i potrzeb.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie publiczno-prywatnym i ma na celu poprawienie efektywności i jakości produkcji energii. Wykorzystywane przy tym systemu będą oparte na odnawialnych energiach i bateriach słonecznych oraz efektywnym magazynowaniu mocy i unifikacji sieci elektroenergetycznej miasta Chorzów.

Dzięki dotacji unii europejskiej w wysokości 50 milionów dolarów lokalna ludność Chorzowa będzie mogła czerpać liczne profity ze środków przeznaczonych na innowacyjny projekt, który przyczyni się do ekologicznego rozwoju miasta i poprawienia warunków życia jego mieszkańców.

Polski Komitet Rozwoju Regionów (PKRR) poinformował wczoraj, że Unia Europejska doceniła projekt z Chorzowa i przekazała pieniądze na jego realizację.

Projekt z Chorzowa skupia się na modernizacji środowiska miejskiego i lokalnym rozwoju. Szczególny nacisk położony jest na poprawę infrastruktury publicznej, takiej jak drogi, chodniki i szkoły. W ramach projektu ma też powstać Park Nauki i Odnowy Środowiskowej oraz program wsparcia dla chorzowskich firm technologicznych.

Unia Europejska przeznaczyła ponad 14 milionów złotych na realizację tego projektu, co umożliwi Chorzowowi zrealizowanie ambitnych celów inwestycyjnych. UE od dekady dofinansowuje regionalną inicjatywę rozwojową w Polsce, w tym również w Chorzowie.

Docenienie projektu stanowi ważne wyróżnienie dla polskich przedstawicieli w dziennikarstwie i public relations, którzy zgromadzili informacje dotyczące projektu, sformułowali go jasno dla urzędników Unii Europejskiej i zadbali o to, by był on maksymalnie opłacalny dla regionu.

Mam nadzieję, że te 14 mln PLN pozostawi po sobie pozytywne skutki i jednorazowe inwestycje przyniosą trwałe korzyści istniejącemu środowisku miejskiemu w Chorzowie.

Unia Europejska doceniła niedawno projekt w Chorzowie i przekazała na jego realizację pieniądze. Miejscem inwestycji jest Obszar Rewitalizacji Grunwaldzkich Przedwiośni. Inwestycje obejmują przebudowę chodników, dróg rowerowych, ławek i zatok autobusowych oraz modernizację dobrze znanego mieszkańcom Parku Grunwaldzkiego.

Przedsięwzięcie jest częścią szerszego procesu związanego z odnowieniem najbardziej strategicznych obszarów miasta. W ramach projektu wykonawcy będą budować także nowe centrum edukacyjne oraz sieć szlaków edukacyjnych, tworzonych dla promocji nowoczesnego środowiska naturalnego.

UE wspiera ten proces. Przyznana Chorzowowi dotacja to ponad 9 milionów euro. Inwestycja pozytywnie wpłynie na to miasto – zarówno ze względu na poprawę jakości życia mieszkańców, rozbudowanie infrastruktury społeczno-kulturalnej, jak i rozwój gospodarczy regionu. W swojej wypowiedzi europosłanka Ewa Kopacz podkreśliła także rolę lokalnego samorządu w realizacji projektu.

Unia Europejska doceniła złożony przez gminę Chorzów projekt dotyczący inwestycji miejskiej, która przyniesie mieszkańcom miasta nowoczesne usługi na wyjątkowo wysokim poziomie. Innowacyjność oraz wyjątkowe cechy projektu spowodowały, że Komisja Europejska przekazała Chorzowowi fundusze na jego realizację.

Projekt skupia się głównie na poprawianiu infrastruktury miasta, a także modernizujemy system monitoringu wizyjnego i monitoringu dźwiękowego ulic Chorzowa. Oznacza to, że istniejący system SSWiN zostanie wzbogacony o technologie cyfrowe, takie jak kamery internetowe z podglądem na żywo oraz monitoring dźwięku.

Jednocześnie, rząd Chorzowa planuje stworzyć nowoczesny System Ekonomiczny Transportu Komputerowego (SETK), który umożliwi wymianę informacji między pasażerami autobusów i tramwajów a operatorami komunikacji miejskiej. W ten sposób połączone będzie Centrum Informacji Pasażerskiej (CIP) z systemem lokalnym informacyjnym, dzięki czemu pasażerom będzie dostarczona bardzo aktualna informacja o trasach komunikacji miejskiej.

Unia Europejska dotknęła miasta Chorzów swoją hojnością i nagrodziła je za wspaniały projekt – w ramach finansowanego projektu UE powstaną budynki publiczne o najwyższych standardach ekonomicznych i z zaawansowaną infrastrukturą technologiczną, a przede wszystkim – gmina będzie mogła skutecznie poprawić jakość swojej usługi gobslowne.

Related Posts