Lepsza szkoła – lepsza przyszłość

Projekt RPSL.11.01.04-24-02F0/17 „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość”
jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego PODDZIAŁANIE 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na podstawie umowy zawartej między Samorządem Województwa Śląskiego a_Miastem Chorzów.

Budżet projektu: 1 498 824,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 348 941,60 PLN

Beneficjent: Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu

Realizatorami Projektu są:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 41, 41 – 500 Chorzów

Szkoła Podstawowa nr 10 im.  Jana Kochanowskiego
z siedzibą przy ul. Urbanowicza 4 41-500 Chorzów

Szkoła Podstawowa nr 15 im.  Konstantego Wolnego
z siedzibą przy  ul. 3 Maja 78 41-500 Chorzów

Szkoła Podstawowa nr 22 im.  Karola Miarki
z siedzibą przy ul. Św. Piotra 9a Chorzów

Szkoła Podstawowa nr 39 im.  Józefa Lompy
z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 21 41-500 Chorzów

 

 

tablice_wzory_siatka